Experti

Řešite složitý inženýrský problém? Chcete zajistit školení ohledně problematiky mostů? Naši produkotový inženýři a experti jsou vám k dispozici.

NAŠI PRODUKTOVÍ INŽENÝŘI

Pavel Kaláb

Ing. a Ph.D., - VUT FAST, obor Konstrukce a dopravní stavby

Autorizovaný inženýr ČKAIT, obor Mosty a inženýrské konstrukce  

13 let praxe jako projektant/statik mostů ve společnosti Stráský Hustý a partneři, s.r.o.

7 let zkušeností v Midas Civil

Specializace: spřažené konstrukce, lávky pro pěší, visuté konstrukce

Lukáš Juříček

Ing., - VUT FAST – obor Konstrukce a dopravní stavby, 

Ing. - VŠB-TUO – Strojní fakulta-Aplikovaná Mechanika

5 let zkušeností v Midas Civil a FEA

Specializace: Předem a dodatečně předpjaté konstrukce, Strukturální mechanika, Dynamika, Oblasti diskontinuit, Nelineární analýzy.

Petra Topinková

Ing., - VUT FAST, obor Konstrukce a dopravní stavby

2 roky stáže během studia u společnosti Dopravoprojekt Brno, a.s.

2,5 roku praxe jako projektant/statik mostů ve společnosti Mott Macdonald CZ, spol. s.r.o.

3 roky zkušeností v Midas Civil

Specializace: rámové konstrukce, ocelové lávky

Tomáš Oupic Svoboda

Ing., - VUT FAST, obor Konstrukce a dopravní stavby

Autorizovaný inženýr ČKAIT, obor Mosty a inženýrské konstrukce 

3 roky praxe jako projektant/statik mostů ve společnosti PRIS spol. s r.o.

4 roky praxe jako statik mostů ve společnosti Stráský Hustý a partneři, s.r.o.

5 let zkušeností v midas Civil

Specializace: předpjaté mosty a lávky, spřažené konstrukce, letmá betonáž, letmá montáž

Spolupracujeme s externími experty

Ing. Petr Harazim - Valbek EU s.r.o.

Projektant mostů a inženýrských konstrukcí

Ing. Jan Šimon

Projektant mostů a inženýrských konstrukcí

Chcete domluvit konzultaci s některým z našich expertů?