Midas FEA NX

Nejmodernější nástroj pro analýzu detailních oblastí vašich inženýrských úloh

Řešení bez limitů

Nebuďte limitování možnostmi vašich stávajících programů. Využijte to nejlepší z 1D, 2D a 3D prvků a posuďte danou oblast pomocí pokročilých nelineárních analýz. 

Získejte přesné výsledky, které zohlední chování kritického detailu vaší konstrukce. V programu FEA NX získávají analýzy pomocí metody konečných prvků zcela nový rozměr.

Export z midas Civil

Exportujte data a kabely z midas Civil do midas FEA NX a zefektivněte tak svoji práci. Propojení dat z různých aplikací je další užitečnou funkcí, kterou vám midas FEA NX nabízí.

Rychlost a jednoduchost exportu otevírá nové možnosti při navrhování a posuzování prvků.

Pokročilé typy analýz

S řešením midas FEA NX máte k dispozici řadu pokročilých typů analýz, které vám pomohou s detailním posouzením navrhovaného prvku:


  • Gemometrická a materiálově nelineární analýza
  • Analýza průsaku
  • Obecná MKP analýza (statická / dynamická analýza betonu a oceli)
  • Detailní analýza spřažených konstrukcí
  • Iniciace a vývin trhlin v betonu
  • Analýza hydratačního tepla
  • Analýza trhlin a únavy u povrchů konstrukcí


... a mnohé další.