Midas Civil

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO NÁVRH MOSTŮ A INŽENÝRSKÝCH KONSTRUKCÍ

  • midas Civil je moderní výpočtový software, který nastavuje nový standard pro návrh mostů a inženýrských konstrukcí.
  • Disponuje jedinečným uživatelsky přívětivým rozhraním a funkcemi pro optimální návrh, které zahrnují fáze výstavby a časově závislou analýzu (TDA).
  • Pokročilé funkce pro modelování a analýzu umožňují inženýrům překonat problémy typické pro běžnou analýzu pomocí metody konečných prvků. 
  • S programem midas Civil jste připraveni vytvářet návrhy vysoké kvality s mimořádnou efektivitou a přesností.

UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÉ PROSTŘEDÍ

Funkce pro zadávání modelu a zobrazení výsledků jsou založeny na sofistikovaném a intuitivním uživatelském prostředí a moderním grafickém rozhraní, které nabízí snadné ovládání a vysokou produktivitu při modelování a analýze komplexních velkorozměrových konstrukcí.

INTUITIVNÍ MODELOVÁNÍ

Midas Civil umožňuje snadno vytvářet uzly a prvky podobně jako při používání běžných CAD programů. Obsahuje výkonné nástroje pro automatické modelování, jako automatické generování sítě a generátory geometrie. Zadejte typ mostu, rozměry, průřezy a umístění kabelů a generátor vytvoří kompletní model předpjatého betonového mostu včetně fází výstavby.

KOMPLETNÍ MOŽNOSTI ANALÝZY

Midas Civil umožňuje statickou a dynamickou analýzu konstrukcí včetně nelineárních výpočtů. Disponuje rozsáhlou knihovnou konečných prvků vhodných pro mosty, inženýrské konstrukce a pozemní stavby. Efektivní algoritmy zajišťují výjimečnou univerzálnost a přesné výsledky pro praktické využití.

VÝKONNÝ POSTPROCESOR

Post-procesor umožňuje automatické vytváření kombinací zatěžovacích stavů dle specifických návrhových norem. Změny způsobu zobrazení umožňují vytvářet variabilní grafické výstupy. Prakticky veškeré výsledky mohou být animovány – vlastní tvary, časově závislé deformace, vnitřní síly, výsledky dynamické a statické analýzy. Výsledky z programu midas Civil jsou kompatibilní s MS Excel, což umožňuje uživateli přehlednou kontrolu výsledků a jejich následné využití v dalším fázích projektu.

Kompletní reporty

Výstupy z posudků jsou poskytovány v grafické a numerické podobě, takže intuitivně pochopíte výsledky analýzy a můžete přesně předvídat chování konstrukce. Navíc protokoly o posouzení sekcí poskytují podrobné výsledky podle národních norem.

  • Funkce výsledků
  • Funkce sledování pohyblivého zatížení
  • Zpráva o posouzení průřezu > funkce PSC/ocel/kompozit

BIM PROPOJENÍ MIDAS CIVIL A IDEA STATICA

IDEA StatiCa a midas Civil se vzájemně doplňují a ideálně kombinují přednosti každého programu. V midas Civil vytvoříte složitý prostorový model konstrukce, provedete nejrůznější typy analýz a generujete kombinace. Do IDEA StatiCa následně snadno a rychle na importujte výsledky, celou geometrii mostu nebo pouze kritický prvek, včetně předpínacích kabelů. Pak už zbývá pouze navrhnout výztuž a posoudit rozhodující řezy konstrukce. Během pár minut navrhnete a posoudíte mostní konstrukci a vygenerujete přehledný protokol se všemi potřebnými posudky.

AUTOMATICKÝ NÁVRH A STANOVENÍ ZATÍŽITELNOSTI (AASHTO)

Midas Civil umožňuje posouzení a stanovení zatížitelnosti podle celé řady norem: Eurokód (s využitím IDEA StatiCa BIM), AASHTO, CSA a další. Umožňuje posouzení spřažených průřezů, stanovení vnitřních sil a napětí pro každou fázi výstavby, obálky napětí, automatické generování kombinací podle rozličných norem, nebo protokol ve formátu MS Excel v češtině.