Midas Civil - Jak na spřažené ocelobetonové železniční mosty

Datum webináře: 22.01.2019

Obsah webináře

  • Jak načíst kompozitní průřez pomocí (Sectional property calculator)
  • Jak správně nastavit fáze pro kompozitní průřez
  • Zadání spolupůsobící šířky
  • Zadání dopravy pro železniční most
  • Zadání roznosu železniční dopravy pomocí roštu a ortotropní desky

Přednášející

Orsolya Kartali
Orsolya Kartali Produktová inženýrka
IDEA StatiCa
Petra Komárková
Petra Komárková Produktová inženýrka
IDEA StatiCa
Zveme Vás na webinář, který bude zaměřený na modelování spřažených ocelobetonových železničních mostů. Ukázku provedeme na modelech komorového mostu se spřaženou horní mostovkou a modelu mostu s ocelovými I - nosníky spřaženými s ŽB deskou.

Spřažené ocelobetonové mostní konstrukce našly uplatnění převážně pro železniční, ale i silniční dopravu. Tyto konstrukce v sobě ukrývají spousty výhod, jak z pohledu statického působení u prostých nosníků, kde tahové namáhání přebírá ocelová část průřezu a tlakové betonová mostovka, tak také vykazují mnohem lepší vlastnosti z pohledu dynamického a únavového namáhání než například konstrukce ocelové. Betonová mostovka slouží též jako žlab pro kolejové lože a hlavně přispívá ke zvětšení tuhosti a únosnosti celé mostní konstrukce. Na webináři si ukážeme a vysvětlíme, jak postupovat při modelování těchto konstrukcí.

Midas Civil je moderní výpočtový software, který nastavuje nový standard pro návrh mostů a inženýrských konstrukcí. Disponuje jedinečným uživatelsky přívětivým rozhraním a funkcemi pro optimální návrh, které zahrnují fáze výstavby a časově závislou analýzu (TDA). Pokročilé funkce pro modelování a analýzu umožňují inženýrům překonat problémy typické pro běžnou analýzu pomocí metody konečných prvků.

Spolu spočítáme, co jste ještě včera museli odhadovat.

Nahrávka z webináře

Byl tento článek užitečný?

Ano Ne