Pavel Kaláb
Author

Pavel Kaláb

Produktový inženýr IDEA StatiCa

Více článků od tohoto autora

Spřažené ocelobetonové mosty a midas Civil
Zatížení nelineární změnou teploty v midas Civil