Zatížení nelineární změnou teploty v midas Civil

Webinar.Detail.WebinarDate: 16.05.2023

Webinar.Detail.Agenda

  • Teorie týkající se zatížení nerovnoměrnou změnou teploty po výšce průřezu.
  • Rozdíl mezi lineární a nelineární změnou teploty, reziduální napětí.
  • Přístup Eurokódu k zatížení teplotou.
  • Jak zadat nelineární změnu teploty do programu midas Civil.
  • Časté chyby při analýze zatížení nelineární změnou teploty.

Webinar.Detail.Speakers

Pavel Kaláb
Pavel Kaláb Produktový inženýr
IDEA StatiCa
Jan Valíček
Jan Valíček Country Manager CZ&SK
IDEA StatiCa
Teplotní změny mohou vyvodit řádově stejná napětí jako stálá a proměnná zatížení a zejména u mostních konstrukcí je důležité zohlednit jejich vliv. Často jsou však teplotní zatížení analyzována nepřesně a zjednodušeně, protože dříve nebyl k dispozici odpovídající nástroj pro korektní výpočet.

Midas Civil umožňuje zadat a analyzovat obecný nelineární průběh zatížení teplotou po průřezu, tak jak pro mosty vyžaduje Eurokód 1991-1-5 a česká národní příloha.

Během webináře shrneme teorii týkající se zatížení obecným průběhem teploty po průřezu. Zopakujeme si, co jsou to samorovnovážná reziduální napětí a rozebereme rozdíly v odezvě staticky určité a staticky neurčité konstrukce.

Na příkladu předpjatého nosníku s průřezem tvaru I si ukážeme, jak správně zadat nelineární teplotu do programu a porovnáme si ruční výpočet a výstupy z programu. Dozvíte se také, jak se vyvarovat nejčastějším chybám, se kterými se setkáváme v rámci centra podpory uživatelů Midas Civil.

Webinář se koná v úterý 16. 5. 2023, začínáme ve 13:00. Přihlásit se můžete ZDE.

Byl tento článek užitečný?

Ano Ne